06 Avro Lancaster
New
Nowe

Avro Lancaster Polskich Sił Powietrznych 1944-1946

Samolot po polsku • 2022
AuthorsGrzegorz Korcz
IllustratorAndrzej M. Olejniczak
ISBN978-83-66549-98-2
Release date2022-04-11
SeriesSamolot po polsku
Cat. No.Sam 06
CategoryNew CategoryNowe
FormatA4 pb, 140 pages (140 in colour)
Price85.00 PLN Price19.00 GBP

W książce opisano służbę bombowców Avro Lancaster I/III używanych przez polskich pilotów w Wielkiej Brytanii w latach 1941-1945.

 Książka zawiera około 230 fotografii (z których wiele nie było wcześniej publikowanych) oraz 30 profili (plus widoki z góry i z dołu wybranych samolotów). 

 

Polish text

The book describes service of famous Avro Lancaster I/III bombers used by Polish pilots in Britain during 1941-1945.

 The book has includes 230 photographs (many of which have not been published before) and 30 colour profiles (plus top and bottom views of representative aircraft).

 

Order book from shop

Other titles
from series