113.jpg
Available
Dostępne

Hureczko

Historia Lotniska Twierdzy Przemyśl

Różne • 2009
AuthorsDariusz Karnas, Przemysław Chorążykiewicz
ISBN978-83-61529-32-3
Release date2009-08-31
SeriesRóżne
CategoryAvailable CategoryDostępne
FormatB5+, 132 pages
Price19.00 PLN Price0.00 GBP
Książka Dariusza Karnasa i Przemysława Chorążykiewicza jest przykładem tego iż historię lotnictwa tworzą nie tylko ludzie i samoloty, ale także miejsca. Takim szczególnym dla autorów jest przemyskie lotnisko Hureczko. Jego historia jest punktem wyjścia do ciekawej opowieści, w której dzień wczorajszy łączy się ze współczesnością.

Książka wydana wspólnie z Wydawnictwem ZP Grupa Sp. z o.o.

Book in Polish!

History of one of the first Polish Military airfield at Przemysl.
Order book from shop
Read review

Read review

 • Histmag.org • 2012-08-11

  Kategorie: Historia wojskowości, Książki, XX wiek

  2010-12-16 02:19 Alicja Młyńska

  Jest to jedyna publikacja dotycząca lotniska w Hureczku godna polecenia każdemu, kto pasjonuje się zarówno historią lotnictwa wojskowego, jak i dziejami samego Przemyśla.

  Ocena naszego recenzenta: 9/10

  „Hureczko. Historia lotniska twierdzy Przemyśl” to książka o wojskowym lotnisku zlokalizowanym na obrzeżach Przemyśla, powstałym w 1913 roku, z którego w czasie I wojny światowej korzystało wojsko austro-węgierskie. W marcu 1915 roku lotnisko na dwa miesiące przejęli Rosjanie, potem wróciło ono w ręce Austriaków. W dwudziestoleciu międzywojennym należało do Polski, po wrześniu 1939 roku lotnisko znalazło się w rosyjskiej strefie (Przemyśl podzielono na 2 części, zachodnią – niemiecką i wschodnią – radziecką). Po dwóch latach przerwy w użytkowaniu lotnisko zostało reaktywowane 22 czerwca 1941 roku przez prących na Wschód Niemców. Rok 1944. to czas powstania centrum szkoleniowego dla lotników czeskich i słowackich. W latach późniejszych lotnisko było wykorzystywane przez aeroklub, lotnictwo sanitarne, aż do całkowitego zamknięcia tamtejszej przestrzeni powietrznej dla jakichkolwiek maszyn.

  Autorzy, mimo iż nie są zawodowymi historykami, podeszli do swojej pracy bardzo rzetelnie. Ilość zebranych przez nich materiałów, zarówno dokumentów, jak i relacji oraz fotografii jest naprawdę imponująca. Obaj – Przemysław Chorążykiewicz oraz Dariusz Karnas - zajmowali się w swoich wcześniejszych publikacjach lotnictwem wojskowym (spod pióra D. Karnasa wyszła m.in. monografia MIG-a 15).

  Całość książki podzielona została na 10 krótkich rozdziałów, które powstały na bazie zróżnicowanych źródeł, takich jak: wspomnienia, listy, pocztówki, dokumenty wojskowe, badania terenowe czy zdjęcia. Ciekawym elementem publikacji jest przedstawienie opisu i wyników badań przeprowadzonych na terenie dawnego lotniska, które zaowocowały odkryciem wielu pozostałości po Hureczku.

  Publikacja aż roi się od faktów historycznych, nie da się jej czytać na raty, chociaż nie jest łatwa w odbiorze. Czytelnik jest wprost bombardowany przez informacje oraz ilustracje.

  Niewątpliwym walorem książki jest wąski zakres tematyczny, trafiający głównie do odbiorców, którzy mają już jakieś pojęcie o lotnictwie wojskowym, topografii lub historii Przemyśla. Zaleta ta jednak może być jednocześnie wadą ̶ dla czytelnika z zewnątrz, spoza środowiska opracowanie może wydać się zbyt przepełnione informacjami i detalami o charakterze specjalistycznym. Jako historyka raził mnie brak przypisów i konkretnych odnośników, a także często pojawiające się wątpliwości co do identyfikacji obiektów, samolotów czy osób przedstawionych na zdjęciach. Do zalet z pewnością można zaliczyć wspomniane już wcześniej liczne źródła: dokumenty oraz wspomnienia. Cenne są również dokumenty wojskowe, z których część przytaczana jest po raz pierwszy. Bibliografia obejmuje prace powstałe zarówno w języku polskim, jaki i rosyjskim, niemieckim oraz czeskim.

  Dużą wartość mają także cytowane wspomnienia i dzienniki pokładowe, pozwalające uchwycić każde, nawet najmniejsze szczegóły, dzięki czemu udało się stworzyć bardzo wyrazisty obraz wydarzeń. Opisy walk lotniczych czy specjalnych lotów bojowych ̶ jak choćby przylot generała Sosnkowskiego do Przemyśla 13 września 1939 roku i ukrywanie się pod drzewami przed niemieckimi samolotami zwiadowczymi ̶ przedstawione są w sposób bardzo plastyczny, rzeczowy i wyczerpujący. Dzięki licznym przytoczonym w książce wspomnieniom narracja jest barwna i łatwiejsza w odbiorze.

 • LotniczaPolska.pl • 2012-08-11

  Hureczko – Historia Lotniska Twierdzy Przemyśl" to książka o lotnisku nieco zapomnianym, którego nazwa nieczęsto pojawia się w opracowaniach dotyczących lotnictwa, czy historii regionu.

  Osobom interesującym się jednym albo drugim zagadnieniem – lub obydwoma jednocześnie – autorzy chcieli pokazać bardzo bogate tradycje lotnicze Przemyśla. Natomiast Czytelnicy, dla których sam fakt istnienia lotniska nie jest niczym nowym, znajdą tu, obok spraw wartych przypomnienia, wiele niepublikowanych dotąd materiałów.

  Znaczną część książki poświęcona została wkładowi dopiero rodzącego się lotnictwa w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Należy uświadomić sobie, iż wiele wydarzeń, które do tego doprowadziły, miało miejsce wcześniej niż 11 listopada 1918 r. Ta data może być tylko umownie uznana za początek egzystencji naszego państwa po ustaniu rozbiorów. Wywalczenie niepodległości poprzedziła mozolna praca i często bohaterskie czyny wielu osób zaangażowanych w proces budowy ojczyzny. W wymiarze lotniczym były to trzy wydarzenia wielkiej wagi. Miały one znaczenie zarówno symboliczne, jak i czysto praktyczne. Tak więc, już 31 października 1918 r. krakowskie lotnisko na Rakowicach było w rękach polskich. Wkrótce po tym, bo 2 lub 3 listopada – dokładna data nadal czeka na ostateczne ustalenie – z przemyskiego lotniska w Hureczku wystartowała do Krakowa grupa samolotów, pod dowództwem oficera Wojska Polskiego, por. pil. Wiktora Robotyckiego, który był rodowitym przemyślaninem. Dwa albo trzy dni później, nad Lwowem wykonano nie mający precedensu lot bojowy polskiego samolotu.

  Każda z tych akcji wniosła coś nowego w proces powstawania lotnictwa, a trzy miasta – Kraków, Lwów, Przemyśl – wkrótce połączyło szczególne braterstwo w walce o Kresy Wschodnie. Pisząc o tym, nie sposób jednocześnie nie zwrócić uwagi na dotychczas błędnie (w sposób pomniejszający rolę lotniska w Hureczku) przedstawianą kolejność owych wydarzeń.

Other titles
from series