No 05 RWD 17
Available
Dostępne

RWD-17/RWD-17W

Samolot po polsku • 2022
AuthorsMarcin Wawrzynkowski
IllustratorDariusz Karnas
ISBN978-83-67227-03-2
Release date2022-05-12
SeriesSamolot po polsku
Cat. No.Sam 05
CategoryAvailable CategoryDostępne
FormatA4 pb, 24 pages (4 in colour)
Price35.00 PLN Price9.00 GBP

Krótka historia powstania samolotu plus opis techniczny.

Plany wersji RWD-17, RWD-17bis, RWD-17W skali 1/72

Malowanie samolotu RWD-17W u w 4 rzutach.

Zdjęcia z epoki.

Polish text.

A brief history of the plane plus a technical description.

Scale plans for the versions of the RWD-17, RWD-17bis, RWD-17 in 1/72 scale.

4-view colour drawings  of the RWD-17W version.

Order book from shop

Other titles
from series