No 06 Lublin R XIII ter
Available
Dostępne

Lublin R-XIII wersje morskie

Samolot po polsku • 2022
AuthorsMarcin Wawrzynkowski
IllustratorJarosław Wróbel
ISBN978-83-67227-07-0
Release date2022-08-08
SeriesSamolot po polsku
Cat. No.Sam. 06
CategoryAvailable CategoryDostępne
FormatA4 paperback, 20 pages (3 in colour)
Price35.00 PLN Price15.00 GBP

Historia powstanie wersji morskich samolotu R-XIII.

Zdjęcia historyczne, plany w skali 1/72 i kolorowe profile wersji R-XIIIG/hydro.

Polish text.

History - the development of the marine version of the R-XIII aircraft.

Historical photos, 1/72 scale plans and color profiles of the R-XIIIG / hydro version.

Order book from shop

Other titles
from series